لیست قیمت محصولات هیوندای (Hyundai) الکتریک

کلید هوایی

کلید هوایی (فیکس)
رنج جریان تعداد پل قدرت قطع ولتاژ بوبین قطع / وصل قیمت (ریال)
1000 A 3 پل 65 KA 220 V AC 666,200,000
1250 A 3 پل 65 KA 220 V AC 695,900,000
1600 A 3 پل 65 KA 220 V AC 725,570,000
2000 A 3 پل 85 KA 220 V AC 937,000,000
2500 A 3 پل 85 KA 220 V AC 1,119,820,000
3200 A 3 پل 85 KA 220 V AC 1,321,700,000
کلید هوایی (فیکس)
4000 A 3 پل 100 KA 220 V AC 1,427,380,000
لوازم جانبی کلید هوایی
نوع ولتاژ کاری قیمت (ریال)
موتور 220 V AC 127,070,000
رله آندر ولتاژ (بصورت لحظه ای) 220 V AC 99,750,000

کلید اتوماتیک کمپکت

کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی – مغناطیسی (غیرقابل تنظیم حرارتی – غیر قابل تنظیم مغناطیسی)
رنج جریان تعداد پل قدرت قطع ولتاژ کاری قیمت (ریال)
20 A 3 پل 38 KA 380/415 V AC 20,675,000
32 A 3 پل 38 KA 380/415 V AC 20,675,000
40 A 3 پل 38 KA 380/415 V AC 20,675,000
50 A 3 پل 38 KA 380/415 V AC 20,675,000
63 A 3 پل 38 KA 380/415 V AC 20,675,000
75 A 3 پل 38 KA 380/415 V AC 20,675,000
100 A 3 پل 38 KA 380/415 V AC 20,675,000
125 A 3 پل 38 KA 380/415 V AC 34,687,000
150 A 3 پل 38 KA 380/415 V AC 34,687,000
160 A 3 پل 38 KA 380/415 V AC 34,687,000
175 A 3 پل 38 KA 380/415 V AC 34,687,000
200 A 3 پل 38 KA 380/415 V AC 34,687,000
225 A 3 پل 38 KA 380/415 V AC 34,687,000
250 A 3 پل 38 KA 380/415 V AC 34,687,000
300 A 3 پل 45 KA 380/415 V AC 86,000,000
350 A 3 پل 45 KA 380/415 V AC 86,000,000
400 A 3 پل 45 KA 380/415 V AC 87,175,000
500 A 3 پل 45 KA 380/415 V AC 135,791,000
630 A 3 پل 45 KA 380/415 V AC 141,634,000
800 A 3 پل 65 KA 380/415 V AC 153,473,000
کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی – مغناطیسی (قابل تنظیم حرارتی – غیر قابل تنظیم مغناطیسی)
16 A 3 پل 38 KA 380/415 V AC 26,755,000
20 A 3 پل 38 KA 380/415 V AC 26,755,000
25 A 3 پل 38 KA 380/415 V AC 26,755,000
32 A 3 پل 38 KA 380/415 V AC 26,755,000
40 A 3 پل 38 KA 380/415 V AC 26,755,000
50 A 3 پل 38 KA 380/415 V AC 26,755,000
63 A 3 پل 38 KA 380/415 V AC 26,755,000
80 A 3 پل 38 KA 380/415 V AC 26,755,000
100 A 3 پل 38 KA 380/415 V AC 26,755,000
125 A 3 پل 38 KA 380/415 V AC 42,584,000
160 A 3 پل 38 KA 380/415 V AC 42,584,000
200 A 3 پل 38 KA 380/415 V AC 42,584,000
250 A 3 پل 38 KA 380/415 V AC 42,584,000
400 A 3 پل 45 KA 380/415 V AC 104,453,000
630 A 3 پل 45 KA 380/415 V AC 151,110,000
800 A 3 پل 65 KA 380/415 V AC 190,796,000
کلید اتوماتیک کامپکت الکترونیکی (قابل تنظیم)
400 A 3 پل 85 KA 380/415 V AC 194,976,000
630 A 3 پل 85 KA 380/415 V AC 210,995,000
800 A 3 پل 100 KA 380/415 V AC 368,375,000
1000 A 3 پل 100 KA 380/415 V AC 386,484,000
1250 A 3 پل 100 KA 380/415 V AC 438,710,000
1600 A 3 پل 65 KA 380/415 V AC 596,090,000
کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی مغناطیسی فریم کوچک (غیر قابل تنظیم حرارتی – غیر قابل تنظیم مغناطیسی)
32 A 3 پل 16 KA 380/415 V AC 18,181,000
40 A 3 پل 16 KA 380/415 V AC 18,181,000
50 A 3 پل 16 KA 380/415 V AC 18,181,000
63 A 3 پل 16 KA 380/415 V AC 18,181,000
75 A 3 پل 16 KA 380/415 V AC 18,181,000
100 A 3 پل 16 KA 380/415 V AC 18,181,000
کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی – مغناطیسی (قابل تنظیم حرارتی – قابل تنظیم مغناطیسی)
400 A 3 پل 50 KA 380/415 V AC 134,117,000
630 A 3 پل 50 KA 380/415 V AC 158,484,000

کنتاکتور

کنتاکتور (از 9 A تا 100 A با بوبین 220 V AC) و (از 115 A تا  800 A همراه با بوبین 100 – 240 / V AC 220 – 110 V AC)
توان/ رنج جریان ولتاژ کاری بوبین تیپ تعداد کنتکت های کمکی قیمت (ریال)
9 A – 4 KW 220 V AC AC 3 1 کنتاکت کمکی باز 4,644,000
12 A – 5.5 KW 220 V AC AC 3 1 کنتاکت کمکی باز 4,762,000
18 A – 7.5 KW 220 V AC AC 3 1 کنتاکت کمکی باز 6,389,000
22 A – 11 KW 220 V AC AC 3 1 کنتاکت کمکی باز 6,960,000
32 A – 15 KW 220 V AC AC 3 2 کنتاکت کمکی باز و بسته 10,094,000
40 A – 18.5 KW 220 V AC AC 3 2 کنتاکت کمکی باز و بسته 14,810,000
50 A – 22 KW 220 V AC AC 3 2 کنتاکت کمکی باز و بسته 24,344,000
65 A – 30 KW 220 V AC AC 3 2 کنتاکت کمکی باز و بسته 25,250,000
75 A – 35 KW 220 V AC AC 3 2 کنتاکت کمکی باز و بسته 26,636,000
85 A – 45 KW 220 V AC AC 3 2 کنتاکت کمکی باز و بسته 26,636,000
100 A – 55 KW 220 V AC AC 3 2 کنتاکت کمکی باز و بسته 37,430,000
115 A – 60 KW 220 V AC AC 3 2 کنتاکت کمکی باز و بسته 40,780,000
130 A – 65 KW 220 V AC AC 3 2 کنتاکت کمکی باز و بسته 46,200,000
150 A – 75 KW 220 V AC AC 3 2 کنتاکت کمکی باز و بسته 53,250,000
185 A – 90 KW 220 V AC AC 3 2 کنتاکت کمکی باز و بسته 78,815,000
225 A – 132 KW 220 V AC AC 3 2 کنتاکت کمکی باز و بسته 92,376,000
265 A – 147 KW 220 V AC AC 3 2 کنتاکت کمکی باز و بسته 104,310,000
300 A – 160 KW 220 V AC AC 3 2 کنتاکت کمکی باز و بسته 118,870,000
400 A – 220 KW 220 V AC AC 3 2 کنتاکت کمکی باز و بسته 171,170,000
500 A – 250  KW 220 V AC AC 3 2 کنتاکت کمکی باز و بسته 241,775,000
630 A – 330 KW 100 – 240 AC / 110 – 220 DC AC 3 2 کنتاکت کمکی باز و بسته 323,110,000
800 A – 400 KW 100 – 240 AC / 110 – 220 DC AC 3 2 کنتاکت کمکی باز و بسته 346,370,000
کنتاکتور (همراه با بوبین DC)
9 A / 4 KW 24 – 220 V AC AC 3 1 کنتاکت کمکی باز و بسته 7,399,000
12 A / 5.5 KW 24 – 220 V AC AC 3 1 کنتاکت کمکی باز و بسته 8,503,000
18 A / 7.5 KW 24 – 220 V AC AC 3 1 کنتاکت کمکی باز و بسته 10,830,000
25 A / 11 KW 24 – 220 V AC AC 3 1 کنتاکت کمکی باز و بسته 11,697,000
32 A / 15 KW 24 – 220 V AC AC 3 1 کنتاکت کمکی باز و بسته 13,657,000
40 A / 18.5 KW 24 – 220 V AC AC 3 1 کنتاکت کمکی باز و بسته 18,822,000
50 A / 22 KW 24 – 220 V AC AC 3 1 کنتاکت کمکی باز و بسته 28,346,000

بیمتال

نوع قابل نصب بر روی کنتاکتور محدوده تنظیمات جریان قیمت (ریال)
بیمتال (رله حرارتی) 9A ،12A ،18A 0.5 تا 0.34 7,144,000
بیمتال (رله حرارتی) 9A ،12A ،18A 0.6 تا 0.9 7,144,000
بیمتال (رله حرارتی) 9A ،12A ،18A 0.8 تا 1.2 7,144,000
بیمتال (رله حرارتی) 9A ،12A ،18A 1.1 تا 1.6 7,144,000
بیمتال (رله حرارتی) 9A ،12A ،18A 1.2 تا 1.5 7,144,000
بیمتال (رله حرارتی) 9A ،12A ،18A 2 تا 3 7,144,000
بیمتال (رله حرارتی) 9A ،12A ،18A 2.4 تا 2.8 7,144,000
بیمتال (رله حرارتی) 9A ،12A ،18A 3 تا 5 7,144,000
بیمتال (رله حرارتی) 9A ،12A ،18A 4 تا 6 7,144,000
بیمتال (رله حرارتی) 9A ،12A ،18A 5.6 تا 8 7,144,000
بیمتال (رله حرارتی) 9A ،12A ،18A 6 تا 9 7,144,000
بیمتال (رله حرارتی) 9A ،12A ،18A 8 تا 12 7,144,000
بیمتال (رله حرارتی) 9A ،12A ،18A 12 تا 18 7,144,000
بیمتال (رله حرارتی) 25A ،32A ،40A 7 تا 10 7,144,000
بیمتال (رله حرارتی) 25A ،32A ،40A 8 تا 12 7,144,000
بیمتال (رله حرارتی) 25A ،32A ،40A 12 تا 18 7,144,000
بیمتال (رله حرارتی) 25A ،32A ،40A 15 تا 22 7,144,000
بیمتال (رله حرارتی) 25A ،32A ،40A 17 تا 25 7,144,000
بیمتال (رله حرارتی) 25A ،32A ،40A 22 تا 32 7,144,000
بیمتال (رله حرارتی) 25A ،32A ،40A 28 تا 40 10,780,000
بیمتال (رله حرارتی) 50A ،65A 15 تا 22 10,780,000
بیمتال (رله حرارتی) 50A ،65A 17 تا 25 10,780,000
بیمتال (رله حرارتی) 50A ،65A 22 تا 32 10,780,000
بیمتال (رله حرارتی) 50A ،65A 28 تا 40 10,780,000
بیمتال (رله حرارتی) 50A ،65A 34 تا 50 10,780,000
بیمتال (رله حرارتی) 50A ،65A 45 تا 65 10,780,000
بیمتال (رله حرارتی) 75A ،85A ،100A 28 تا 40 15,380,000
بیمتال (رله حرارتی) 75A ،85A ،100A 34 تا 50 15,380,000
بیمتال (رله حرارتی) 75A ،85A ،100A 45 تا 65 15,380,000
بیمتال (رله حرارتی) 75A ،85A ،100A 52 تا 75 15,380,000
بیمتال (رله حرارتی) 75A ،85A ،100A 59 تا 85 15,380,000
بیمتال (رله حرارتی) 75A ،85A ،100A 70 تا 100 15,380,000
بیمتال (رله حرارتی) 115A ،130A ،150A 48 تا 80 30,570,000
بیمتال (رله حرارتی) 115A ،130A ،150A 169 تا 115 30,570,000
بیمتال (رله حرارتی) 115A ،130A ،150A 78 تا 130 30,570,000
بیمتال (رله حرارتی) 115A ،130A ،150A 90 تا 150 30,570,000
بیمتال (رله حرارتی) 185A ،225A ،265A 78 تا 130 36,900,000
بیمتال (رله حرارتی) 185A ،225A ،265A 90 تا 150 36,900,000
بیمتال (رله حرارتی) 185A ،225A ،265A 111 تا 185 36,900,000
بیمتال (رله حرارتی) 185A ،225A ،265A 135 تا 225 36,900,000
بیمتال (رله حرارتی) 185A ،225A ،265A 159 تا 265 36,900,000
بیمتال (رله حرارتی) 300A ،400A ،500A 135 تا 225 61,130,000
بیمتال (رله حرارتی) 300A ،400A ،500A 159 تا 265 61,130,000
بیمتال (رله حرارتی) 300A ،400A ،500A 180 تا 300 61,130,000
بیمتال (رله حرارتی) 300A ،400A ،500A 240 تا 400 61,130,000
بیمتال (رله حرارتی) 300A ،400A ،500A 300 تا 500 116,570,000
بیمتال (رله حرارتی) 630A ،800A 378 تا 630 116,570,000
بیمتال (رله حرارتی) 630A ،800A 480 تا 800 116,570,000

راه اندازی موتور (کلید های حرارتی)

32 K راه انداز موتور (کلید حرارتی)
ولتاژ کاری قدرت قطع تنظیم جریان قیمت (ریال)
690 V AC 100 KA 0.1 تا 0.16 A 8,871,000
690 V AC 100 KA 0.16 تا 0.25 A 8,871,000
690 V AC 100 KA 0.25 تا 0.4 A 8,871,000
690 V AC 100 KA 0.4 تا 0.63 A 8,871,000
690 V AC 100 KA 0.63 تا 1 A 8,871,000
690 V AC 100 KA 0.1 تا 1.6 A 8,871,000
690 V AC 100 KA 1.6 تا 2.5 A 8,871,000
690 V AC 100 KA 2.5 تا 4 A 8,871,000
690 V AC 100 KA 4 تا 6.3 A 8,871,000
690 V AC 100 KA 6 تا 10 A 8,871,000
690 V AC 15 KA 9 تا 14 A 8,871,000
690 V AC 15 KA 13 تا 18 A 8,871,000
690 V AC 15 KA 17 تا 23 A 8,871,000
690 V AC 15 KA 20 تا 25 A 8,885,000
690 V AC 15 KA 24 تا 32 A 8,885,000
80 K راه انداز موتور (کلید حرارتی)
690 V AC 50 KA 25 تا 40 A 21,839,000
690 V AC 50 KA 40 تا 63 A 21,839,000
690 V AC 50 KA 56 تا 80 A 21,839,000

کلیدهای مینیاتوری

کلید مینیاتوری تک پل/ تکفاز
رنج جریان قدرت قطع تیپ کاربرد قیمت (ریال)
2 A 6 KA B,C موتوری – روشنایی 1,034,000
4 A 6 KA B,C موتوری – روشنایی 1,034,000
6 A 6 KA B,C موتوری – روشنایی 1,034,000
10 A 6 KA B,C موتوری – روشنایی 1,034,000
16 A 6 KA B,C موتوری – روشنایی 1,034,000
20 A 6 KA B,C موتوری – روشنایی 1,034,000
25 A 6 KA B,C موتوری – روشنایی 1,034,000
32 A 6 KA B,C موتوری – روشنایی 1,034,000
40 A 6 KA B,C موتوری – روشنایی 1,057,000
50 A 6 KA B,C موتوری – روشنایی 1,057,000
63 A 6 KA B,C موتوری – روشنایی 1,057,000
کلید مینیاتوری 2 پل
2 A 6 KA B,C موتوری – روشنایی 2,126,000
4 A 6 KA B,C موتوری – روشنایی 2,126,000
6 A 6 KA B,C موتوری – روشنایی 2,126,000
10 A 6 KA B,C موتوری – روشنایی 2,126,000
16 A 6 KA B,C موتوری – روشنایی 2,126,000
20 A 6 KA B,C موتوری – روشنایی 2,126,000
25 A 6 KA B,C موتوری – روشنایی 2,126,000
32 A 6 KA B,C موتوری – روشنایی 2,126,000
40 A 6 KA B,C موتوری – روشنایی 2,126,000
50 A 6 KA B,C موتوری – روشنایی 2,126,000
63 A 6 KA B,C موتوری – روشنایی 2,126,000
کلید مینیاتوری 3 پل/ سه فاز
2 A 6 KA B,C موتوری – روشنایی 3,124,000
4 A 6 KA B,C موتوری – روشنایی 3,124,000
6 A 6 KA B,C موتوری – روشنایی 3,124,000
10 A 6 KA B,C موتوری – روشنایی 3,124,000
16 A 6 KA B,C موتوری – روشنایی 3,124,000
20 A 6 KA B,C موتوری – روشنایی 3,124,000
25 A 6 KA B,C موتوری – روشنایی 3,124,000
32 A 6 KA B,C موتوری – روشنایی 3,124,000
40 A 6 KA B,C موتوری – روشنایی 3,124,000
50 A 6 KA B,C موتوری – روشنایی 3,183,000
63 A 6 KA B,C موتوری – روشنایی 3,183,000

کلید خشک

تعداد پل رنج جریان قیمت (ریال)
تک پل 32 A 1,188,000
تک پل 40 A 1,188,000
تک پل 63 A 1,188,000
تک پل 100 A 1,188,000
3 پل 40 A 3,468,000
3 پل 80 A 3,468,000
3 پل 100 A 4,359,000
3 پل 125 A 4,632,000

کلید محافظ جان

تعداد پل رنج جریان رنج جریان نشتی قیمت (ریال)
تک پل + نول 16 A 30 mA 5,890,000
تک پل + نول 25 A 30 mA 5,890,000
تک پل + نول 32 A 30 mA 5,890,000
تک پل + نول 40 A 30 mA 5,890,000
تک پل + نول 63 A 30 mA 5,890,000
سه پل + نول 25 A 30 mA 13,847,000
سه پل + نول 32 A 30 mA 13,847,000
سه پل + نول 40 A 30 mA 13,847,000
سه پل + نول 63 A 30 mA 14,132,000